top of page
bijzondere locatie vergadering bijeenkomst workshop huize blokland

ALgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mbt logeren op Huize Blokland.

Huize Blokland vertrouwt erop dat onze gasten in geval van schade of verlies bij ons een melding maken en dat we samen een goede oplossing vinden. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan zullen we terugvallen op deze algemene voorwaarden.

Met het maken van een reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast. De persoon die bij Huize Blokland een overnachting heeft gereserveerd middels de website www.huizeblokland.nl, e-mail, telefonisch contact of een bemiddelingssite (o.a. Airbnb of Booking.com). De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Beheerder. De persoon die als eigenaar van Huize Blokland of namens de eigenaar beheert.

Derden. Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Annulering. Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf. De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens. Huize Blokland, De Hout 58, 1607HD, Hem. Website: www.huizeblokland.nl, e-mail: info@huizeblokland.nl, tel. 06-55908592.

1.Huize Blokland

1.1 De verschillende accommodaties aangeboden op Huize Blokland zijn uitgebreid beschreven op onze website en op externe bemiddelingssites (o.a. Airbnb, Booking.com). Deze beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Huize Blokland ten tijde van het bezoek door onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Huisdieren zijn welkom, mits ten alle tijden aangelijnd ivm onze dieren die vrij loslopen op het erf. We brengen daarnaast een vergoeding van 10 euro per dier per dag in rekening. Honden zijn niet toegestaan op de trappen en vides van de vakantiehuisjes. We vragen met klem om geen huisdieren in bedden en op de banken te laten.

1.3 Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar. U kunt zelf inchecken dus er is geen eindtijd voor het inchecken. In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4 Een (vegetarisch) ontbijt van zelfgemaakte - en streekproducten is bij te bestellen voor 15 euro per persoon per dag (10 euro voor kinderen tot 12 jaar). Dit ontbijt wordt bij u gebracht op een overeengekomen tijd. Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten. Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, vegan, etc, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij mogelijk een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen. Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5 De auto kan gratis worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7 Fietsen kunt u huren via ons. Zie de prijzen en arrangementen op de website.

1.8 De ruine (stolpschuur), het woonhuis en de tuin aan de (west)zijde van het woonhuis mogen niet betreden worden door gasten.

2. Prijzen.

2.1 De prijzen van de verschillende accommodaties zijn beschreven op onze website: www.huizeblokland.nl/logeren zijn exclusief schoonmaakkosten en ontbijt. In de vakantiehuisjes en caravans zijn schoonmaakkosten verplicht bij elk verblijf en is de prijs inclusief beddengoed, handdoeken en toeristenbelasting.

2.2 De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3 Prijzen van Huize Blokland zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 De prijzen op bemiddelingssites kunnen afwijken van die van de prijzen op Huize Blokland. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele verschillen in prijs op verschillende websites.

2.5 Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring, aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van kosten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf vof de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant van worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

3. Reservering en betaling.

3.1 Reserveren geschiedt via de website van Huize Blokland, email, telefonisch en bemiddelingssites zoals o.a. Airbnb, Booking.com, Campspace, Natuurhuisje of Micazu.

3.2 Na een gemaakte reservering ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een email met de gegevens van uw aanvraag. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen door binnen 48 uur een aanbetaling te doen van 10% om uw reservering te bevestigen. Wij houden de gewenste periode gedurende 48 uur na de aanvraag voor u vrij om de aanbetaling te kunnen voldoen. Pas na het voldoen van de aanbetaling is de reservering definitief. Mochten wij na 48 uur geen aanbetaling van u hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag per direct geannuleerd. Is de aankomstdatum op het moment van boeken binnen 7 dagen (of 30 dagen in het geval van de groepsaccommodatie of het huren van het gehele terrein)? Dan dient het gehele bedrag (100%) in een keer te worden overgemaakt. 

3.3 Minimaal zeven dagen voor aanvang van uw verblijf  dient u het restant (zijnde negentig procent van het totaalbedrag) te voldoen. Reserveert u de groepsaccommodatie of het gehele terrein, dan dient u het restant 30 dagen voor aanvang van uw verblijf te voldoen. 

3.4 Betalingen dienen te worden gedaan in Euros en kunnen direct worden voldaan op onze bankrekening: NL13 KNAB 0510 1697 16 tnv Huize Blokland, met vermelding van de data en de naam van de accommodatie, of via het betaalsysteem (mollie) op onze website.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1 Wanneer een definitieve reservering voor de vakantiehuisjes is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het volgende:

- Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

- Bij annulering van 14 dagen tot 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

- Bij annulering van 7 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

4.2  Wanneer een definitieve reservering voor de groepsaccommodatie of gehele locatie is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het volgende:

- Bij annulering meer dan 60 dagen van te voren is annuleren gratis.

- Bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

- Bij annulering van 30 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

4.3 Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.4 Huize Blokland kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

4.5 Huize Blokland kan het overeengekomen verblijf met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de gast, medegast(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten en/of derden bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft; Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

4.6 Na opzegging dient de gast ervoor te zorgen dat de accommodatie is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur. De gast blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

5. Klachten.

5.1 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

 

6. Aansprakelijkheid.

6.1 Huize Blokland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf op Huize Blokland enin de betreffende accommodatie geleden schade, de gast vrijwaart Huize Blokland tegen aanspraken dienaangaande. Huize Blokland is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Huize Blokland.

6.2 Door Huize Blokland wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf op Huize Blokland

6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende accommodatie(s) en op het terrein. Er dient zorgvuldig met de spullen in de accommodatie te worden omgegaan, de accommodatie dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen (speeltoestellen, tuinmeubelen) op het terrein en in de gemeenschappelijke ruimtes. Breuk of beschadiging dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van Huize Blokland is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur of kaarsen te gebruiken. Roken is alleen toegestaan buiten en op veilige afstand van hooi en stro (min 50 meter). Het gebruik van vuurkorven is alleen toegestaan in de boomgaard en in goed overleg met de beheerder. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2 De toegang tot de stolpschuur (ruïne in het midden van het erf) is strikt verboden ivm instortingsgevaar.

7.3 De veiligheid van (een) kind(eren) dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan het contact met de dieren, gebruik van de trampoline en andere speeltoestellen, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, omliggende autowegen, etcetera.

7.4 Het is niet toegestaan de paarden te voeren. De andere dieren mogen alleen in goed overleg met de beheerder worden gevoerd.

8. Slotbepaling.

8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Reserveren

bottom of page